ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   ΕΚΔΡΟΜΩΝ
1.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ  Η  Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  ΣΤΙΣ  09/03/2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φ. ΔΑΒΙΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  580 E
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
costa

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  728 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TRIGILIDAS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  490 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KATSIRIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  500 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  620 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
MANIATIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  546 E

επιστροφή
2.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ  ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΑΛΑΜΙΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TRIGILIDAS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  700 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
MANIATIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  760 E

3.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ  ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TRIGILIDAS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  145 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  160 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Pelops S.A

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  165 E

4.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)  ΣΤΙΣ  31/01/2013
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KATSIRIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  530 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KARELAS Τ.Ε.Ο.Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  535 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TRIGILIDAS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  540 E

5.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)  ΣΤΙΣ  21/03/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φ. ΔΑΒΙΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1080 E
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TRIGILIDAS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  1100 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KATSIRIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  1078 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  970 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
MANIATIS TRAVEL

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  1078.30 E

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KALAMATA TRAVEL
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  1080 E